PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2002, 53(3): 243-252

Zmiany w spożyciu wybranych witamin u osób dorosłych z nadwagą i otyłością po zastosowaniu diety niskoenergetycznej)
[Changes in vitamins intake in overweight and obese adults after low-energy diets]

L. Pachocka, L. Kłosiewicz-Latoszek

STRESZCZENIE
Dokonano oceny spożycia witamin w racjach pokarmowych pacjentów z nadwagą i otyłością przed wprowadzeniem diety niskoenergetycznej oraz po 18 tygodniach jej realizacji. Cel: Analiza spożycia witamin w diecie zwyczajowej u osób z nadwagą i otyłością oraz ocena realizacji zaleceń diety niskoenergetycznej. Badaniami objęto 67 kobiet i 29 mężczyzn w wieku 20-68 lat ze wskaźnikiem masy ciała powyżej 25 (BMI>25 kg/m2) u których przeprowadzono ocenę sposobu żywienia metodą wywiadu z ostatnich 24-godzin. Wyniki: W diecie zwyczajowej mężczyzn najmniejsze było spożycie witaminy A, której spożycie realizowane było w 87,6% zalecanej normy, a kobiet – witaminy B1 (82,8 % normy) i niacyny (90,2 % normy). Wykazano także niski odsetek osób u których spożycie witamin było zgodne z zalecaną normą. Po 18 tygodniach dokonana ocena realizacji zaleceń dietetycznych wykazała zbyt niskie spożycie wszystkich badanych witamin. Ponadto zaobserwowano, iż tylko w grupie osób ze spożyciem witamin początkowym (w diecie zwyczajowej) powyżej zalecanej normy wysokość ich pobrania z racji diety niskoenergetycznej była nadal zadowalająca. Podczas stosowania diet niskoenergetycznych mogą wystąpić niedobory w spożyciu witamin. Istnieje konieczność promowania zasad prawidłowego żywienia u osób stosujących diety redukcyjne ze zwróceniem uwagi na właściwy dobór produktów i stałej kontroli stosowania zaleceń podczas kuracji odchudzającej.

 

ABSTRACT
B1 – 82,8% of RDA and for vitamin PP – 90,2% of RDA, respectively. Low percentage of participants met the requirements for assessed vitamins. After 18 weeks of the low-energy diet the mean supply of assessed nutrients was below RDA. Only in subjects with baseline intake covering the requirement supply of nutrients on the low-energy diet was above the RDA level. Implementation of the low-energy diet can resulted in mean low supply of assessed vitamins. It is necessary to provide information for patients on energy value as well as nutritional value of food products. Subjects need consistent evaluation of realization of the low-energy diet.

Downloads: 1229