PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 1996, 47(3): 273-276

Zmiany pozostałości bromopropylatu i karbendazymu w trakcie przerobu jabłek na kremogen jabłkowy
[Changes of bromopropylatye and carbendiazim residues during processing of apples into apple puree]

S. Sadło

ABSTRACT

Celem badań było sprawdzenie czy pozostałości bromopropylatu i karbendazymu spadną w produktach końcowych poniżej poziomu 0,01 mg/kg. Przeprowadzono je 12 grudnia, po dwumiesięcznym przechowywaniu jabłek. Próby jabłek przed i po myciu oraz kremogenu po schłodzeniu homogenizowano z acetonem a następnie pozostałości pestycydów ekstrahowano dwuchlorometanem. Ekstrakt końcowy analizowano za pomocą chromatografu gazowego wyposażonego w detektor wychwytu elektronów a po oznaczeniu bromopropylatu zawartości karbendazymu określano metodą chromatografii cienkowarstwowej. Pozostałości karbendazymu i bromopropylatu w nie przetworzonych jabłkach po dwukrotnych opryskach wyniosły średnio 0,10 i 0,024 mg/kg i po myciu nie uległy zmianie. W kremogenie jabłkowym pozostałości karbendazymu utrzymały się także na niezmienionym poziomie podczas gdy stężenie bromopropylatu obniżyło się o 60%. Uzyskane wyniki wskazują, że jabłka dostarczane z sadów chronionych preparatami Benlate i Neoron 500 EC powinny być dokładnie przebadane na zawartości karbendazymu i bromopropylatu. Pozostałości karbendazymu, nawet po trzykrotnym rozcieńczeniu kremogenu jabłkowego podczas produkcji soków, mogą przekraczać poziom 0,01 mg/kg.

Downloads: 1113