PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2011, 62(3): 271-274

Zawartości żelaza, cynku i miedzi w wybranych przyprawach dostępnych na rynku polskim
[Evaluation of iron, zinc and copper contents in selected spices available on the Polish market]

J. Suliburska, K. Kaczmarek

STRESZCZENIE
Celem pracy było określenie zawartości żelaza, cynku i miedzi w wybranych przyprawach (papryce, natce pietruszki, koperku, tymianku, oregano, bazylii, majeranku, rozmarynie, jałowcu) pochodzących z trzech firm. Zawartość składników mineralnych oznaczono metodą płomieniową AAS. Analizę statystyczną wykonano przy użyciu testu ANOVA dla układu jednoczynnikowego, w programie STATISTICA 6.0. Wysoką zawartość składników mineralnych stwierdzono w bazylii. Jałowiec zawierał względnie niskie ilości tych pierwiastków. Wykazano znaczące różnice w zawartości żelaza, cynku i miedzi w przyprawach pochodzących od różnych firm.

ABSTRACT
 The aim of the study was to evaluate the content of iron, zinc and copper in selected spices (pepper, parsley, dill, thyme, oregano, basil, marjoram, rosemary, juniper) from three companies. The contents of minerals were determined by flame AAS. Statistical analysis was carried out employing the STATISTICA software and using the ANOVA test. The high content of minerals was found in basil. Juniper contains relatively low quantities of these elements. It was shown a significant differences in iron, zinc and copper content in spices come from different companies.

Downloads: 1441