PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2011, 62(4): 383-388

Zawartość związków fenolowych oraz aktywność antyoksydacyjna gotowych do spożycia deserów dla niemowląt
[The content of phenolic compounds and antioxidant activity ready to eat desserts for infants]

A. Filipiak-Florkiewicz, K. Dereń

STRESZCZENIE
Celem pracy było określenie zawartości związków fenolowych oraz aktywności przeciwutleniajacej gotowych do spożycia deserach dla niemowląt. Materiał do badań stanowiło sześć rodzajów deserów owocowych zakupionych w handlu detalicznym w 2008 roku, w których oznaczono zawartość suchej masy, zawartość związków fenolowych i poziom aktywności przeciwutleniajacej na podstawie zdolności wygaszanie wolnego rodnika ABTS∙. Największym udziałem suchej masy charakteryzował się mus z jabłek moreli i bananów (16,9%). Pod względem zawartości związków fenolowych wyróżniał się krem z jabłek i dzikiej róży (186,3 mg/100 g) oraz jabłuszka z owocami leśnymi (170,7 mg/100 g). Najwyższą aktywność antyoksydacyjną wśród deserów oznaczono w kremie z jabłek i dzikiej róży (14,2 μmol Trolox/g) oraz musie jabłkowym z brzoskwiniami (12,8 μmol Trolox/g). Pojemność przeciwutleniajaca pozostałych przecierów była nieco mniejsza i wahała się w granicach 11,4-11,7 μmol Trolox/g.

ABSTRACT
 The aim of this study was to determine the content of phenolic compounds and antioxidant activity in ready-to-eat desserts for babies. The experimental material consisted of six kinds of fruit desserts taken from the market in 2008, in which the content of dry matter, phenolic compounds and antioxidant activity levels on the basis of free radical quenching ability ∙ ABTS were determined. The largest share of dry matter was found in apricot mousse with apples and bananas (16.9%). The largest amounts of phenolic compounds were found in the cream with apple and wild rose (186.3 mg/100 g) and apple with forest fruits (170.7 mg/100 g). The highest antioxidant activity among the desserts was determined in cream with apple and wild rose (14.2 μmol Trolox/g) and apple mousse with peaches (12.8 μmol Trolox/g). The antioxidant capacity of the remaining examined purée was slightly lower and ranged from 11.4-11.7 μmol Trolox/g.

Downloads: 1181