PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2011, 62(3): 257-262

Zawartość wybranych mineralnych składników żywieniowych w mleku modyfikowanym dla niemowląt dostępnym w szczecińskich sklepach
[The content of selected mineral nutrients in infant and follow-on formulae available at retail stores in Szczecin]

A. Witczak, A. Jarnuszewska

STRESZCZENIE
W sytuacji, kiedy matka nie może, z różnych przyczyn, karmić swojego dziecka mlekiem własnym, stosuje się karmienie sztuczne, polegające na odżywianiu niemowląt modyfikowanymi mieszankami na bazie mleka krowiego, upodobnionymi do mleka ludzkiego. Celem pracy była analiza zawartości Mg, Ca, K i Na w mieszankach modyfikowanych, przeznaczonych dla niemowląt i małych dzieci. Sprawdzono pokrycie zapotrzebowania na wybrane składniki mineralne w różnych grupach wiekowych. Analizując zawartość tych składników w mieszankach i porównując z normami zalecanego spożycia (AI, EAR, RDA) stwierdzono, w mleku przeznaczonym dla niemowląt od 0 do 6 miesięcy, przekroczenie podaży, w porównaniu z wartością zalecaną.

ABSTRACT
 Artificial feeding of infants is applied in situations when breastfeeding is impossible for various reasons. Such feeding is based on modified cow’s milk made similar in composition to human milk. The aim of this study was to examine the content of Mg, Ca, K and Na in infant and follow-on formulae. The study also evaluated how the formulae satisfy the demand for these minerals in children of different age groups. The study has revealed that an excess supply of the minerals occurred in infant formulae (from 0 to 6 months) comparing to the recommended values (AI, EAR, RDA).

Downloads: 1798