PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2002, 53(4): 419-428

Zawartość wapnia w racjach pokarmowych dzieci szkół podstawowych z Białegostoku i okolic
[Calcium content in the whole-day food rations of primary school children in the town of Białystok and its vicinity - a comparison ]

J. Ustymowicz-Farbiszewska, B. Smorczewska-Czupryńska, J. Karczewski, J. Lach

STRESZCZENIE
U losowo wybranych 354 uczniów w wieku 9 i 14 lat ze szkół podstawowych Białegostoku i okolic przeprowadzono 24-godzinny wywiad żywieniowy. Oszacowano zawartość wapnia w racjach pokarmowych dzieci. Uzyskane wartości odniesiono do normy zalecanej spożycia tego pierwiastka odpowiedniego do płci i wieku. Stwierdzono, że całodzienne racje pokarmowe dzieci zamieszkałych w Białymstoku i okolicach podmiejskich nie zapewniają prawidłowej podaży Ca, a miejsce zamieszkania dzieci 9-letnich istotnie wpływa na jego ilość w badanych jadłospisach.

 

ABSTRACT
Randomly selected 354 primary school pupils aged 9 and 14 from Białystok and its vicinity gave a 24-hour feeding history. Calcium diet content was evaluated in the children. The values obtained were referred to the recommended standard of Ca intake according to age and sex. It was found that Ca supply in daily food rations of children in Białystok and suburbs is most insufficient, and the 9-year old children’s place of living had a significant effect on the calcium content in diets.

Downloads: 903