PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2002, 53(3): 237-241

Zawartość tłuszczu i skład kwasów tłuszczowych wybranych rynkowych produktów przekąskowych (orzechy, nasiona)
[The fat and fatty acids content in selected snacks products (nuts, seeds)]

M. Daniewski, J. Balas, M. Pawlicka, A. Filipek, E. Mielniczuk, B. Jacórzyński

STRESZCZENIE
Określono zawartość tłuszczu oraz skład kwasów tłuszczowych w 13 wybranych produktach przekąskowych (orzechy, nasiona), dostępnych na rynku warszawskim w latach 2000-2001. Stwierdzono, że badane orzechy i nasiona odznaczają się zawartością tłuszczu w granicach od 41 do 68%. Tłuszcz ten bogaty jest w nienasycone kwasy tłuszczowe. Wyjątek stanowiły wiórki kokosowe, w których tłuszczu dominowały kwasy nasycone.

 

ABSTRACT
The content of fat and fatty acids in 13 selected snack products (nuts and seeds) purchased on the market in Warsaw region in 2000 have been investigated. The content of fat in examined products varied from 41% to 68%. The fat of nuts and seeds was rich in unsaturated fatty acids, except cocos product.

Downloads: 2126