PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2003, 54(2): 169-174

Zawartość tłuszczu i skład kwasów tłuszczowych w wybranych daniach gotowych w proszku
[Fat and fatty acids content in selected powdered ready to eat dishes]

M. Daniewski, J. Balas , M. Pawlicka, A. Filipek, E. Mielniczuk, B. Jacórzyński

STRESZCZENIE
Określono zawartość tłuszczu oraz skład kwasów tłuszczowych w 16 próbkach różnych dań gotowych w proszku, zakupionych na rynku warszawskim w 2001 r. Zawartość tłuszczu w badanych próbkach wahała się od 5,2 do 24,1%. W tłuszczu tym dominują nasycone kwasy tłuszczowe, a w wielu przypadkach także nienasycone kwasy tłuszczowe w konfiguracji trans, które w świetle aktualnych danych naukowych uważa się za żywieniowo niekorzystne.

 

ABSTRACT
Fat content as well as fatty acids composition in 16 powdered ready to eat dishes from the market in Warsaw area in the year of 2001 has been analysed. We have found, that fat content in these products was from 5.2 to 24.1%. Saturated fatty acids were dominant in the fat derived of these products and also trans isomers unsaturated fatty acids, know from recent finding as having negative nutritional effect.

Downloads: 1491