PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2008, 59(2): 187-196

Zawartość składników mineralnych w rybach wędzonych
[Mineral elements content in smoked fish]

L. Polak-Juszczak

STRESZCZENIE
Zbadano zawartość makroelementów: wapnia, fosforu, potasu, sodu i magnezu, mikroelementów: miedzi, cynku, żelaza, manganu, chromu, selenu i jodu w następujących rybach wędzonych: szprot, makrela, pikling, łosoś bałtycki i norweski oraz pstrąg. Najwięcej wapnia, fosforu żelaza, cynku, miedzi i manganu zawierały wędzone szproty. Zawartość wapnia w pozostałych gatunkach ryb była znacznie niższa, a zawartość fosforu zbliżona do jego zawartości w szprocie. Selen i fluor stwierdzano na zbliżonym wysokim poziomie we wszystkich badanych rybach, natomiast zawartość jodu była wysoka, choć zróŜnicowana. Najwięcej jodu zawierały wędzone łososie i pstrągi, natomiast najmniej pikling, szprot i makrela. Oszacowano udział ryb w zalecanym dziennym spożyciu składników mineralnych w odniesieniu do zalecanego dziennego pobrania.

 

ABSTRACT
The content of macroelements (phosphorus, calcium, magnesium potassium and sodium) and microelements (copper, zinc, iron, manganese, chromium, selenium, fluorine and iodine) in the following smoked fish: sprat, mackerel, salmon, smoked herring and trout were determined. The most of calcium, phosphorus, iron, zinc, copper and manganese contain smoked sprat. The amount of calcium in fish’s remaining species is considerably lower, and phosphorus approximated to his content in sprat. The selenium and the fluorine occur on approximate level in all examined fish, however the amount of iodine was diverse but high. Smoked salmon and trout contain the most iodine, and the least smoked herring, sprat and mackerel. Contribution of fish in the recommended daily intake for mineral elements was estimated.

Downloads: 1625