PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2011, 62(2): 181-185

Zawartość energii i wybranych składników w racjach pokarmowych przedszkoli z rejonu warszawskiego
[Energy and selected nutrients contents in pre-school children diet of Warsowia district]

J. Frąckiewicz, K. Ring-Andrzejczuk, A. Gronowska-Senger

STRESZCZENIE
Celem pracy była ocena zawartości energii i wybranych składników w racjach pokarmowych przedszkoli województwa mazowieckiego. W badaniu uczestniczyło 5 przedszkoli z Żyrardowa, Dziekanowa, Warszawy, Łomianek i Nowej Iwicznej. Ocenie poddano 5 dekadowych jadłospisów z okresu wiosennego. We wszystkich analizowanych w niniejszej pracy jadłospisach prawidłowa ilość energii i badanych składników była przekroczona. Większość całodziennych racji przedszkolnych zawierała zbyt dużą ilość energii z tłuszczu i białka, zaś z węglowodanów zbyt małą. Zaplanowane żywienie przedszkolne było nieprawidłowo zbilansowane pod względem energii i składników.

ABSTRACT
 The aim of this study was the evaluation of energy and selected nutrients content in 10 days menus (spring period) from 5 kindergartens situated in mazowiecki district. The kindergartens were located in Żyrardów, Dziekanów, Warsaw, Łomianki and Nowa Iwiczna. It was shown that amount of energy and macronutrients was unproper. Most of the food rations contained too much energy, from fat and protein, and too little from carbohydrates. Planned pre-school nutrition was not balanced properly in the meaning of energy and nutrients amount.

Downloads: 1613