PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2003, 54(1): 73-82

Zawartość azotanów i azotynów w odtłuszczonym mleku w proszku z różnych regionów Polski
[Content of nitrates and nitrites in skim milk powder in different regions of Poland]

A. Żbikowska, Z. Żbikowski, M. Baranowska

STRESZCZENIE
Oznaczano zawartość azotanów i azotynów w odtłuszczonym proszku mlecznym pochodzącym z różnych rejonów (zakładów) w kraju. Uzyskane wyniki zależały w większym stopniu od zakładu skąd pochodziły próbki niż od pory roku. W 82,9% próbek zawartość tych związków była zgodna z wymaganiami krajowymi, a w 17,1% stwierdzono nieznaczne ich podwyższenie. Natomiast w 97,4% próbkach zawartość azotanów była zgodna z wymaganiami zagranicznymi.

 

ABSTRACT
The content of nitrates and nitrites in skim milk powder in different regions of Poland was studied. The results obtained depended both on the factory from which the samples originated and on the seasons of the year. In 82.9% of the samples the content of these compounds was in accordance with the national standards and in 17.1% there was a small increase of them. 97.4% of the samples were in accordance with the foreign standards.

Downloads: 1922