PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 1998, 49(2): 137-157

Zastosowanie włókien celulozowych pochodzących z recyklingu do produkcji papieru i testury przeznaczonych do kontaktu z żywnością
[Use of recycled fibres for paper and board in food contact]

H. Traussnig, M. Messner, E. Góssler, M. Muhlhauser

Downloads: 1044