PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2007, 58(1): 363-370

Zaspokojenie potrzeb żywieniowych w gospodarstwach domowych reprezentujących różne fazy cyklu rozwoju rodziny
[Fulfilling nutrition needs in households in the context of family evolution process]

M. Piekut, J. Zwierzyk

STRESZCZENIE
Przeprowadzona analiza dotyczy realizacji norm i zaleceń na energię i wybrane składniki pokarmowe w żywieniu gospodarstw domowych z uwzględnieniem faz cyklu rozwoju rodziny. Opracowane dane pochodzą z indywidualnych badań budżetów gospodarstw domowych przeprowadzonych przez Główny Urząd Statystyczny. Stwierdzono, że w znaczącej części polskich gospodarstw spożywa się za mało: węglowodanów, błonnika, witaminy B1 oraz wapnia i miedzi. Natomiast w nadmiarze spożywa się: tłuszczów, cholesterolu oraz sodu. Szczególnie niekorzystną sytuację obserwuje się w gospodarstwach z dziećmi na utrzymaniu oraz w gospodarstwach prowadzonych przez osoby starsze.

 

ABSTRACT
The analysis of fulfilling nutrition needs on the stages of family evolution process has been recently carried out . It was based on GUS examining of households’ budgets. The result was that in some households people consume not enough carbohydrate, fiber, calcium, copper and B1 vitamin. The families with children were especially endangered by low level of such ingredients. Their diets were rich in fat, cholesterol, sodium and phosphorus.

Downloads: 1021