PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2008, 59(2): 131-138

Zanieczyszczenie olejów roślinnych benzo(a)pirenem
[Benzo(a)pyrene contamination of vegetable oils]

M. Jędra, A. Starski, H. Gawarska, D. Sawilska-Rautenstrauch

STRESZCZENIE
Zawartość benzo(a)pirenu w 40 olejach roślinnych oznaczono metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC) w odwróconym układzie faz. Uzyskane wyniki wahały się od 0,11 do 0,38 μg/kg w oliwach; od 0,92 do 3,74 μg/kg w olejach rzepakowych; od 0,11 do 2,25 μg/kg w olejach słonecznikowych oraz od 0,33 do 1,26 μg/kg w olejach sojowych. W pozostałych badanych olejach: arachidowym, konopnym, krokoszowym, kukurydzianym, lnianym, sezamowym, z pestek dyni, z pestek winogron – poziom benzo(a)pirenu wynosił od 0,10 do1,44 μg/kg a w oleju z rokitnika 3,83 μg/kg. Zanieczyszczenie benzo(a)pirenem w 4 z 40 zbadanych próbek przekraczało maksymalny dopuszczalny w Unii Europejskiej poziom wynoszący 2 μg/kg. Ogrzewanie w temp. 240° C przez 30 minut próbek oliwy oraz olejów: rzepakowego, sojowego, lnianego, kukurydzianego, sezamowego i arachidowego nie wpłynęło na zwiększenie poziomu benzo(a)pirenu.

 

ABSTRACT
Benzo(a)pyrene (B(a)P) analysis was carried out with glass chromatographic column with alumina followed by reverse phase high-performance liquid chromatography (HPLC) and spectrofluorometric detection. B(a)P level in 40 vegetable oils were as follow: from 0,11 to 0,38 μg/kg in olive; from 0,92 to 3,74 μg/kg in rape seed oils; from 0,11 to 2,25 μg/kg in sunflower oils and from 0,33 to1,26 μg/kg in soya oils. In another investigated oils: arachide (peanut) corn, safflower, linen, hempen, sesame, pumpkin seeds, grape seeds –values from 0,10 to 1,44 μg/kg and 3,83 μg/kg in sea buckthorn oil were detected. B(a)P concentration in 4 from 40 investigated oils exceed the 2 ppb limit proposed by the European Commission. Heating of sample of oils: olive, rape, soya, linen, corn, sesame, peanut, in temp. 240° C for 30 min. has not influence on decreased of B(a)P level.

Downloads: 1434