PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2010, 61(2): 165-169

Zachowania zdrowotne dzieci i młodzieży w wieku 7-16 lat
[Health behaviours in children and youth aged 7 to 16 years]

T. Sławińska, K. Kochan, I. Krynicka, P. Blaha

STRESZCZENIE
Celem pracy była charakterystyka wybranych zachowań zdrowotnych 470 uczniów w wieku 7-16 lat z Jedliny Zdroju. Ocenę częstotliwości spożywania posiłków oraz aktywności fizycznej przeprowadzono na podstawie ankiety zawierającej standaryzowane odpowiedzi do wyboru. U obu płci liczba godzin przeznaczonych na aktywność fizyczną wzrastała istotnie wraz z wiekiem. Czas aktywności podejmowanej przez starszych chłopców był istotnie większy niż u rówieśniczek. Wraz z wiekiem wzrastał odsetek dzieci, które nie spożywały I i II śniadań oraz malała częstotliwość spożywania owoców i warzyw. W czasie pobytu w szkole mleko pili wyłącznie nieliczni chłopcy.

ABSTRACT
 The study aimed at describing selected health behaviors of 470 subjects aged 7 to 16 years from Jedlina Zdrój. The frequency of the meals eaten and physical activity were estimated by means of a standardized multiple choice questionnaire. In both sexes the number of hours spent on physical activity rose significantly with age. The time of physical activity in older boys was significantly higher than in their female peers. Similarly, the percentage of children skipping breakfast and the second breakfast increased with age. The amount of fruit and vegetables eaten decreased with age of the subjects. At school milk was drunk by very few boys only.

Downloads: 1389