PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 1996, 47(2): 137-142

Wzajemne oddziaływania pomiędzy wybranymi grzybami geofilnymi i pasożytniczymi dermatofitami
[Interaction between selected geophilic fungi and pathogenic dermatophytes]

К. Ulfig

STRESZCZENIE

Na pożywce Sabourauda (SGA) przebadano wzajemne oddziaływania pomiędzy wybranymi grzybami geofilnymi (gatunkami keratynofilnymi i keratynolitycznymi) i pasożytniczymi dermatofitami. Wykazano, że Trichophyton mentagrophytes var. mentagrophytes oraz T. mentagrophytes var. quinceanum są gatunkami najwrażliwszymi na wpływ grzybow geofilnych. Microsporum persicolor był bardziej odporny na ten wpływ. Tylko kilka gatunkow geofilnych hamowało wzrost M. canis na SGA. Grzyby keratynofilne, niezdolne do zainicjowania rozkładu włosow ale wykorzystujące produkty tego rozkładu, wykazywały większy wpływ na dermatofity pasożytnicze niż gatunki o silnych właściwościach keratynolitycznych.

Downloads: 977