PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2003, 54(1): 83-86

Występowanie termofilnych promieniowców w przetworach mleczarskich
[Occurrence of the thermophilic actinomycetes in dairy products]

J. Falkowski, K. Janda

STRESZCZENIE
Zbadano po 30 prób następujących asortymentów przetworów mleczarskich: śmietany, śmietany słodkiej, twarogu tłustego, półtłustego i chudego, twarogu homogenizowanego oraz masła. We wszystkich zbadanych próbach każdego asortymentu stwierdzono obecność termofilnych promieniowców. Ilość wyodrębnionych promieniowców była zróżnicowana w zależności od asortymentu i wahała się od 11,0 jtk / 1cm3 masła do 33,5 jtk / 1cm3 twarogu tłustego. Na podstawie przeprowadzonej klasyfikacji wyodrębnionych szczepów stwierdzono, że odpowiadają one gatunkowi Thermoactinomyces vulgaris, Tsiklinsky 1899 ; Thermoactinomyces vulgaris, Tsiklinsky 1899 – „szczepy olbrzymy” oraz rodzajowi Micromonospora sp.

 

ABSTRACT
Research covered testing of 30 samples of the following milk products : cream, sweet cream, fat cottage cheese, semi-fat cottage cheese, low-fat cottage cheese, homogenized cheese and butter. The presence of thermophilic ray fungi was confirmed in all examined samples of tested products. In particular milk derivates the following levels of contamination were found : cottage cheese – 27,3 – 33,5 CFU/g, homogenized cheese – 21,7 CFU/g, cream – 19,3 CFU/g, sweet cream – 14,6 CFU/g and butter – 11,0 CFU/g. Taxonomic examinations of isolated streptomycetes allow to classify them to the following species : Thermoactinomyces vulgaris, Tsiklinksy 1899, Thermoactinomyces vulgaris, Tsiklinksy 1899 – “szczepy olbrzymy”, Micromonospora sp.

Downloads: 1487