PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 1997, 48(1): 70-78

Występowanie radonu 222Rn w wodzie z ujęć głębinowych na terenie Pojezierza Mazurskiego
[The content of radon 222 Rn in deep borehole water of Pojezierze J Mazurskie region]

K. A. Pachocki, B. Gorzkowski, T. Majle, Z. Różycki

ABSTRACT

Radon 222Rn in deep borehole water of Pojezierze Mazurskie region has been quantitative determined. The measurement were performed using the alpha liquid scintillation counting method. The water samples were examined from three voivodships: Elbląg, Olsztyn and Suwałki. In some cases the concentrations of  222Rn in investigated water samples exceed 11 Bq/1.

Downloads: 1430