PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2003, 54(1): 119-127

Występowanie grzybów strzępkowych w obiektach budowlanych
[Fungi occurrence in buildings]

M. Nabrdalik, A. Latała

STRESZCZENIE
Przedstawiono wyniki badań nad występowaniem grzybów strzępkowych w obiektach budowlanych. Zanieczyszczenie powietrza wewnętrznego wahało się na poziomie 102 -103 jtk/m3. Stwierdzono znaczne zagrzybienie przegród budowlanych. Ogólna liczba grzybów strzępkowych kształtowała się na poziomie od 3,28×105 do 9,75×1010 Powrót do spisu jtk/100 cm2. Uzyskane wyniki wskazują na bardzo aktywnym rozwój tej grupy mikroorganizmów. W pomieszczeniach stwierdzono obecność ponad 30 gatunków, należących do 11 rodzajów. Najczęściej izolowano grzyby z rodzajów: Cladosporium, Penicillium, Aspergillus i Acremonium. Wśród nich wyodrębniono gatunki potencjalnie toksynotwórcze (Aspergillus ochraceus, Cladosporium cladosporioides, Penicillium chrysogenum, Penicillium notatum). Oprócz mikotoksyn grzyby te wytwarzają duże ilości zarodników, które mogą powodować uczulenia u osób szczególnie wrażliwych, dlatego też należy bezwzględnie unikać grzybów strzępkowych w otoczeniu człowieka.

ABSTRACT
The results of research into occurrence of fungi in buildings are hereby presented. Indoor air pollution balanced between 102 - 103 cfu/m3. Examined building surfaces have been found significantly mouldy. Total number of fungi ranged from 3,28×105 to 9,75×1010 cfu/100 cm2. The results of the research show the active development of this group of microorganisms. In rooms, over 30 fungus species belonging to 11 genera have been detected. The most frequently occuring ones were fungi genera: Cladosporium, Penicillium, Aspergillus and Acremonium. Among those, potentially toxinogenic species have been separated (Aspergillus ochraceus, Cladosporium cladosporioides, Penicillium chrysogenum, Penicillium notatum). Apart from mycotoxins they have been found to produce huge amounts of conidia which can cause allergy in sensitive people. Hence, people should definitely avoid fungi in their environment.

Downloads: 2449