PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 1997, 48(2): 129-131

Wykrywanie endotoksyny za pomocą testu LAL w preparatach podawanych parenteralnie
[The detection of endotoxin in parenteral products by LAL test]

J . Aleksandrowicz , M. Fiejka , Z. Kudelski , A. Marciniak - Rusek, L. Paśś -Dzięgielewska

ABSTRACT

W wybranych grupach biopreparatów przeprowadzono badanie na obecność endotoksyny bakteryjnej. Do oznaczania zawartości endotoksyny zastosowano test LAL (żelowy i chromogen iczny). W większości szczepionek wirusowych (9/10) stwierdzono bardzo niską zawartość endotoksyny w granicach 0.06-0,15 EU/ml. Dwa preparaty IVIG (2/10) spełniały dopuszczony przez FDA limit zawartości endotoksyny. Antybiotyki spełniały wymogi podane przez USP. W preparatach szczepionek bakteryjnych i 5% albuminy wykryto testem żelowym obecność endotoksyny (odpowiednio: przy maks. czułości testu 2 EU/ml i 0,5 EU/ml). Stwierdzono przydatność testu LAL w kontroli biopreparatów.

Downloads: 1063