PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2007, 58(1): 295-300

Wybrane produkty zbożowe jako elementy funkcjonalne diety – częstość spożycia produktów zbożowych wśród studentów
[Selected cereal products as functional elements of the diet – frequency consumption of cereal products among university students]

A. Lebiedzińska

STRESZCZENIE
W produktach zbożowych (mąki, mieszanki wypiekowe, pieczywo) oznaczono zawartość witamin B1 i B6. Mąki pełnoziarniste charakteryzują się najwyższą koncentracją analizowanych witamin. W oparciu o badania ankietowe przeprowadzono ocenę częstości spożycia produktów zbożowych oraz rodzaju spożywanego pieczywa wśród 171 studentów. Stwierdzono, że większość badanych spożywa produkty zbożowe dwukrotnie w całodziennej racji pokarmowej, ponadto preferują pieczywo jasne.

 

ABSTRACT
The present study provides information about concentration of vitamins B1 and B6 in grain products as well as frequency of intake cereal products by students. Higher thiamine and vitamin B6 content was detected in the whole wheat flour. The group of 171 pupils was investigated. Frequency of cereal products consumption and choice of kind of bread intake was estimated using self-report questionnaire. The results of the study showed that respondents were more familiar with wheat bread. Most students reported the consumption of cereal products two times per day.

Downloads: 1546