PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 1996, 47(2): 143-149

Wstępne badania występowania grzybów keratynolitycznych w zmiotkach ulicznych miasta Chorzowa
[A preliminary study on the occurrence of keratinolytic fungi in the street sweeping from Chorzów]

K. Ulfig, M. Terakowski, W. Łukasik

STRESZCZENIE

Zmiotki uliczne z miasta Chorzowa przebadano pod względem występowania grzybow keratynolitycznych. Na ogolną liczbę 106 szalek Petriego w 98 (92,4%) stwierdzono obecność tych mikroorganizmow. Łącznie zaobserwowano 185 pojawow grzybow należących do 15 gatunkow. Chrysosporium keratinophilum, Malbranchea flava, Ch. europae, Sporothrix schenckii, Ch. anamorf Aphanoascus reticulisporus i A. fulvenscens, Ch. an. Arthroderma curreyi i M. an. Uncinocarpus reessii dominowały w badanych zmiotkach. Występowanie Ch. keratinophilum, Ch. europae, Ch. an. A. curreyi i S. schenckii mogło być uzależnione od zawartości metali ciężkich i składu ziarnowego zmiotkow. Przedyskutowano aspekt epidemiologiczny związany z obecnością grzybow chorobotworczych w pyle ulicznym.

Downloads: 973