PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2007, 58(1): 23-27

Wpływ stosowania diety wegetariańskiej na wybrane parametry morfologiczne i biochemiczne krwi
[The effect of vegetarian diet on selected biochemical and blood morphology parameters]

R. Nazarewicz

STRESZCZENIE
Celem pracy było poznanie wpływu stosowania diety wegetariańskiej na wskaźniki morfologiczne krwi oraz poziom mocznika w osoczu. Badania przeprowadzono w grupie 41 osób, z czego 22 osoby stosowały różne odmiany diet wegetariańskich pozostała część żywiła się w sposób tradycyjny. W grupie wegetarian wykazano istotnie statystycznie niższą zawartość białych krwinek, liczbę oraz % neutrocytów oraz nieistonie statystycznie niŜsze wartości krwinek czerwonych, hemoglobiny, hematokrytu oraz płytek krwi. Zaobserwowano również niższy poziom mocznika w osoczu krwi wegetarian. Uzyskane wyniki wskazują na niedobory białka w badanej grupie wegetarian.

 

ABSTRACT
The objective was to examine whether vegetarian diet influence biochemical parameters of blood and plasma urea in selective vegetarian group. The investigation covered 41 subject, 22 of them had been applying vegetarian diet and 19 were omnivorous. The study shows statistically significant lower values of white blood cells, % and amounts of neutrocytes and insignificant lower level of red blood cells, hemoglobine, hematocrit and platelet in vegetarian group. Significant lower plasma urea level was observed in that group. These changes indicate that high quality deficiency protein was due to vegetarian diet.

Downloads: 4920