PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2007, 58(1): 315-320

Wpływ spożycia wapnia na stężenie glukozy i lipidów w surowicy krwi pacjentów z nadwagą
[Calcium intake and glucose and lipids concentrations in overweight and obese patients]

L.M. Pachocka, A. Nowak, U. Targosz, L. Kłosiewicz-Latoszek, I. Stolarska

STRESZCZENIE
Dobrze zbilansowana dieta jest jednym z wyznaczników zdrowia. Nieodpowiednie spożycie składników odżywczych może sprzyjać rozwojowi chorób. Celem badania była ocena spożycia wapnia, fosforu, białka i relacja pomiędzy spożyciem wapnia a stężeniem lipidów, glukozy u pacjentów z otyłością. Badaniami objęto 57 osób w wieku 21-63 lat, u których dokonano oceny spożycia na podstawie 3 dniowego zapisu i oznaczono stężenie glukozy, wapnia i lipidów. Stężenie lipidów oceniono metodami enzymatycznymi, stężenie wapnia oceniono aparatem Vitros 250. Średnie dobowe spożycie wapnia u mężczyzn wyniosło 588,8 mg, u kobiet – 549,3 mg i było poniżej poziomu bezpiecznego. Wykazano istotne statystycznie korelacje pomiędzy spożyciem wapnia a stężeniem glukozy u kobiet i mężczyzn. Nie wykazano zależności ze stężeniem lipidów. Spożycie wapnia może być jednym z wyznaczników stężenia glukozy u otyłych osób.

 

ABSTRACT
Well-balanced diet is one of the determinants of the health and wellbeing. Inadequate nutrients’ intake can promote disease development. The purpose of this study was to assess the intake of calcium, phosphorus and protein and relation between calcium intake and lipids and glucose serum concentration in patients with obesity. The studied group consisted of 57 subjects, aged 21-63 years. Dietary assessment was based on 3-d dietary record. Serum lipids concentrations were assessed by enzymatic methods, serum calcium concentrations were assessed by Vitros 250. The mean calcium intake in men was 588,8 mg/d, in women 549,3 mg/d. Calcium intake was statistically significant correlated with glucose concentration in women and men, but not with lipids concentrations. Dietary calcium intake in studied group was below the RDA. Calcium intake could be one of determinants of glucose concentration in obese persons.

Downloads: 1232