PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2007, 58(1): 1-6

Wpływ skrobi opornej RS4 na metabolizm szczurów rasy Wistar. Wskaźniki biochemiczne i lipidowe
[The influence of RS 4 resistant starch on Wistar rats metabolism. Biochemical and lipid indices]

D. Figurska-Ciura, D. Orzeł, M. Styczyńska, W. Leszczyński, A. Żechałko-Czajkowska

STRESZCZENIE
Oceniono wpływ zawartości skrobi opornej RS 4 w diecie na wybrane wskaźniki biochemiczne i lipidowe we krwi oraz w wątrobie szczurów. 4-tygodniowe doświadczenie przeprowadzono na 32 samcach i 40 samicach szczurów rasy Wistar. W trzech dietach doświadczalnych zastosowano 5% dodatek modyfikowanej chemicznie skrobi ziemniaczanej. Oznaczono poziom hemoglobiny oraz hematokrytu we krwi, stężenie glukozy, cholesterolu całkowitego (TC), cholesterolu HDL, triglicerydów (TGC) w surowicy a także stężenie cholesterolu całkowitego i triglicerydów w wątrobie. U zwierząt obu płci karmionych dietami doświadczalnymi stwierdzono niższe stężenie TGC w surowicy krwi (30 – 40%) w porównaniu do grup kontrolnych. Nie stwierdzono istotnych różnic zawartości cholesterolu całkowitego i cholesterolu HDL w surowicy krwi zwierząt w grupach doświadczalnych.

 

ABSTRACT
The influence of resistant starch RS4 on total cholesterol (TC), HDL cholesterol, triacyloglycerols (TAG) composition in blood serum and liver of rats was determined. 4-week experiment involved 32 males and 40 females laboratory Wistar rats allotted in 4 groups in each sex. Control rats were feed ad libitum with standarised synthetic diet AIN- 93. In experimental groups animals were given modified feed enriched with 5% of resistant starch. monophosphate of potato starch, monophosphate of soluble potato starch and monophosphate of potato starch heated with glycine and microwaved were examined. Diet enrichment with resistant starch decreased triacyloglycerol level (TAG) while the total cholesterol (TC) level, in serum was not affected.

Downloads: 1146