PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2007, 58(1): 29-34

Wpływ skrobi opornej RS4 na absorpcję magnezu i żelaza u szczurów rasy Wistar
[Effects of resistant starch RS4 on magnesium and iron absorption in Wistar rats]

D. Orzeł, D. Figurska-Ciura, M. Styczyńska, W. Leszczyński, A. Żechałko-Czajkowska

STRESZCZENIE
Badano wpływ skrobi opornej RS4 na absorpcję magnezu i żelaza u szczurów rasy Wistar. Zwierzęta (4 grupy samców n=12 i 4 grupy samic n=12) karmiono 4 rodzajami diet: kontrolną ze skrobią pszenną (K) oraz trzema z dodatkiem różnych preparatów modyfikowanych skrobi opornych (S1, S2, S3). Po dwutygodniowym okresie adaptacyjnym zwierzęta umieszczano w klatkach metabolicznych. Przez kolejne 3 dni mierzono spożycie paszy oraz zbierano kał. Wykonano oznaczenia zawartości Mg i Fe w dietach i kale metodą absorpcyjnej spektrometrii atomowej. Obliczono absorpcje Mg i Fe u szczurów na podstawie różnicy zawartości tych składników w spożywanych dietach a ilością Mg i Fe wydalanego z kałem. Stwierdzono zwiększenie o 37% absorpcji Mg u samic karmionych dietą S2 (z dodatkiem fosforanu monoskrobiowego) w porównaniu do grupy kontrolnej samic.

 

ABSTRACT
The effect of resistant starch RS4 on apparent absorption of magnesium and iron was studied in Wistar rats. The rats (4 groups male n=12 and 4 groups female n=12) were fed for 4 weeks diets: control with wheat starch (K) and 3 diets with modified resistant starches (S1, S2, S3). After an adaptation period (14 d), rats were transferred to metabolic cages. Dietary intake and faeces were monitored for 3 days. Mg and Fe levels were assessed in diets and feces by atomic absorption spectrometry. Apparent absorption of minerals was calculated as mineral intake minus fecal excretion and expressed as percentage of intake. Our results confirmed that Mg apparent absorption in female rats fed diet with resistant starch S2 was significantly increased (+37%) compared with the control group.

Downloads: 1395