PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2001, 52(3): 213-218

Wpływ koenzymu Q10 na peroksydację lipidową indukowaną azotynem sodowym u szczurów
[Effect of oral coenzyme Q10 supplementation on sodium-nitrite-induced lipid peroxidation in rats]

I.Grudziński, A. Frankiewicz-Jóźko

STRESZCZENIE
Badano anty-oksydacyjne właściwości koenzymu Q10, który podawano dożołądkowo (10 mg/kg m.c./dzień) szczurom zatruwanym per os azotynem sodowym (10 mg/kg m.c./dzień) przez okres 14 dni. Azotyn sodowy zwiększał poziom substancji reagujących z kwasem tiobarbiturowym (TBARS) w błonie śluzowej jelita cienkiego i wątrobie szczurów nie wpływając na poziom peroksydacji lipidowej oraz całkowity status anty-oksydacyjny krwi. Koenzym Q10 obniżał azotynowo-indukowaną peroksydację lipidową oraz zwiększał poziom TAS u szczurów zatruwanych azotynem sodowym. Przeprowadzone badania dowodzą, że koenzym Q10 posiada anty-oksydacyjne właściwości mogące obniżać peroksydację lipidową indukowaną azotynem sodowym.

 

ABSTRACT
Studies were carried out to examine the anti-oxidative effect(s) of oral coenzyme Q10 supplementation (10 mg/kg b.w./day) in rats treated per os with either sodium nitrite (10 mg/kg b.w./day) or saline (control) for 14 days. Results showed that sodium nitrite increases thiobarbituric-acid reactive substances (TBARS in rat small intestinal mucosa and liver, and the agent did not have any effect(s) on the total anti-oxidant status (TAS) and lipid peroxidation of rat blood. Pretreatment of nitrite-poisoned rats with coenzyme Q10 mitigated TBARS and increased TAS in animal blood. Coenzyme Q10 has been found to be a promising anti-oxidant agent in sodium nitrite-induced lipid peroxidation.

Downloads: 1494