PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2011, 62(1): 65-69

Wpływ interwencji żywieniowej na spoczynkowy wydatek energetyczny u otyłej młodzieży w wieku 15-18 lat
[The influence of nutritional intervention on resting energy expenditure in obese adolescents aged 15-18 years]

I. Domańska, S. Bawa

STRESZCZENIE
Badano spoczynkowy wydatek energetyczny (REE) oraz wpływ interwencji żywieniowej redukcję masy ciała u 20 osób z nadwagą i otyłością (BMI= 29±3,8 kg/m²) w wieku 15 -18 lat w okresie 6 tygodni. Oceniano sposób żywienia i stan odżywienia przed i po interwencji żywieniowej. Pomiary REE dokonane zostały za pomocą kalorymetrii pośredniej w komorze respirometrycznej. Interwencja dietetyczna wpłynęła na istotne zmniejszenie się masy ciała (z 85±14,3 kg do 82,5±12,8 kg), BMI, masy tłuszczowej ciała, a istotnie zwiększyła masę mięśniową (p<0,05). REE nie uległ zmniejszeniu w wyniku stosowania się diety niskoenergetycznej (p>0,05; p = 0,84). 

ABSTRACT
 The aim of this research was to assess the influence of dietary intervention on weight loss and resting energy expenditure (REE) in 20 obese and overweight adolescents (BMI = 29±3,8 kg/m²) aged 15-18 years. Nutritional habits and nutritional status were estimated before and after the introduction of low-calorie diet. Measurements of REE were carried out by indirect calorimetry in a respiratory chamber. Nutritional intervention had a significant influence in decreasing body weight (from 85±14.3 kg to 82.5±12.8 kg), BMI and fat mass. Muscle mass was found to be significantly elevated (p<0,050). REE did not decline significantly due to nutritional intervention (p>0.05; p = 0.84).

Downloads: 1720