PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2002, 53(3): 253-258

Wpływ edukacji żywieniowej dzieci w wieku szkolnym na wiedzę i zachowania żywieniowe ich rodziców
[Impact of school children’s nutrition education on the knowledge and nutritional behavior of their parents]

M. Kozłowska-Wojciechowska, B. Uramowska-Żyto, A. Jarosz, M. Makarewicz-Wujec

STRESZCZENIE
Celem pracy była analiza wpływu programu edukacji żywieniowej przygotowanego dla uczniów gimnazjum na wiedzê i zachowania żywieniowe ich rodziców. Program był zrealizowany w ramach 10 godzin lekcyjnych, wywiady z rodzicami (110 osób) dotyczące ich wiedzy i zachowań żywieniowych przeprowadzono przed i po realizacji programu edukacyjnego. Stwierdzono, że zmiana zachowań żywieniowych rodziców miała związek z dostarczonymi dzieciom materiałami edukacyjnymi i dotyczyła spożywania śniadań przed wyjściem do pracy, wzrostu spożycia warzyw, i owoców,, mleka i jego przetworów. Natomiast wzrost poziomu wiedzy żywieniowej rodziców dotyczył między innymi źródeł jodu, błonnika i wapnia. Edukacja dzieci i młodzieży może być więc traktowana jako jedna z efektywnych metod edukacji ich rodziców.

 

ABSTRACT
The aim of the work was to present the analysis of the influence of school children’s nutrition education program on the knowledge and nutritional behavior of their parents (110 persons). The program was realized during 10 lessons. The interview with the parents concerning their knowledge and nutritional behavior was carried before and after realization of educational program at school. One can state that changes of parents nutritional behavior was connected with the educational materials getting by children, for example higher consumption of vegetables, fruits, milk and its products were observed. An increased level of knowledge especially on sources of selected nutrients: calcium, dietary fiber was found. Education of children and youth can be seen as one of the effective educational method of their parents.

Downloads: 3509