PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2003, 54(1): 49-64

Wielkość spożycia chlordanu, heptachloru i epoksydu heptachloru w Polsce
[Dietary intake of chlordanes, heptachlor and heptachlor epoxide in Poland]

J. Falandysz

STRESZCZENIE
Na podstawie dostępnych danych o wielkości i strukturze spożycia żywności oraz stopniu jej zanieczyszczenia oszacowano wielkość spożycia chlordanu oraz heptachloru i epoksydu heptachloru w Polsce w latach 1970-1996. Dzienną wielkość spożycia chlordanu określono, przeciętnie, na od 0,35 do 0,42 μg na osobę, a heptachloru i epoksydu heptachloru na od 51 do 0,58μg na osobę. Ryby, mięso i przetwory mięsne oraz masło są głównym źródłem CHLs w całodziennej racji żywności w kraju, a w przypadku H/EH dominującym źródłem jest mięso i przetwory mięsne oraz tłuszcze zwierzęce.

 

ABSTRACT
Chlordanes, heptachlor and heptachlor epoxide exposure from a particular food items in Poland in 1970-1996 was calculated by multiplying its annualized mean consumption rates by residue concentration in the food. Estimated daily dietary intakes of chlordanes were from 0,35 to 0,42 μg per person while of heptachlor and heptachlor epoxide from 0,51 to 0,58μg per person, on the average. Fish, meat and meat products and butter are a main source of chlordanes intake in a total diet in Poland, while in the case of heptachlor and heptachlor epoxide a main source are meat, meat products and animal fats.

Downloads: 1729