PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2010, 61(4): 385-388

Wiedza żywieniowa rodziców dzieci przedszkolnych z Nowego Sącza i okolic. 5. Technologia przygotowania potraw
[Nutritional knowledge of parents of preschool children from Nowy Sącz and the vicinity. 5. Preparing of the meals]

W. Chalcarz, S. Merkiel

STRESZCZENIE
Celem pracy była ocena wiedzy rodziców dzieci w wieku przedszkolnym z Nowego Sącza i okolic na temat technologii przygotowania potraw. Badaniami ankietowymi dotyczącymi technologii przygotowania potraw objęto rodziców 121 dzieci sześcioletnich uczęszczających do przedszkoli w Nowym Sączu i okolicach. Statystyczną analizę wyników przeprowadzono przy pomocy programu komputerowego SPSS 12.0 PL for Windows. Przyjęto podział badanej populacji w zależności od płci dzieci. Stwierdzono statystycznie istotne zróżnicowanie odpowiedzi rodziców na dwa pytania, a mianowicie czy podczas płukania rozdrobnionych produktów spożywczych następuje strata witamin z grupy B i czy następuje strata witaminy C. Na oba pytania prawidłowych odpowiedzi udzielił większy odsetek rodziców chłopców niż dziewczynek. Również na pozostałe pytania, statystycznie nieistotne, więcej pozytywnych odpowiedzi udzielili rodzice chłopców. Konieczne jest zwrócenie uwagi rodziców dzieci na znaczenie zasad dotyczących technologii przygotowania potraw oraz prowadzenie edukacji, aby zwiększyć wiedzę rodziców na ten temat.

ABSTRACT
 The aim of this study was to assess knowledge about preparing meals of parents of preschool children from Nowy Sącz and the vicinity. The questionnaires on the principles of preparing meals were filled in by parents of 121 six-year-old children. Statistical analysis was carried out by means of the SPSS 12.0 PL for Windows computer programme. The studied population was divided according to children’s gender. Children’s gender had statistically significant influence on parents’ answers to two questions: concerning the loss of B-complex vitamins and vitamin C while rinsing chopped foodstuffs. A higher percentage of the parents of boys answered correctly to both questions compared to the parents of girls. Also to the remaining questions, statistically not significant, the parents of boys gave more correct answers. It is necessary to draw parents’ attention to the importance of the principles of preparing meals. Educational programmes, aimed at improving parents’ knowledge in this field, should be worked out.

Downloads: 1120