PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2010, 61(1): 57-63

Uwarunkowania spożycia luteiny wśród wybranej grupy młodzieży szkolnej
[Determinants of lutein intake in the selected group of adolescents]

J. Hamułka, A. Ślifierska

STRESZCZENIE
Celem pracy była ocena spożycia luteiny wśród 110 osobowej grupy nastolatków, uczęszczających do liceów ogólnokształcących w Warszawie oraz w Iłży. Badania przeprowadzono wiosną 2007 roku, wśród 56 dziewcząt i 54 chłopców, w wieku 16-20 lat, z użyciem metody trzydniowego bieżącego notowania. Średnie spożycie luteiny wynosiło 1,87 mg/dzień i było uzależnione od płci respondentów. Dziewczęta spożywały średnio 1,67 mg luteiny, natomiast chłopcy 2,07 mg/dzień. Wskaźnik BMI, miejsce zamieszkania, miejsce nauki, aktywność fizyczna, aktywność zawodowa matki oraz liczba rodzeństwa nie miały istotnego wpływu na wielkość spożycia luteiny przez badaną grupę młodzieży. Głównymi źródłami badanego związku w diecie nastolatków były warzywa (64%), w tym ciemnozielone warzywa liściaste (40%), jaja (12%) oraz produkty zbożowe (12%). Mniejszych ilości luteiny dostarczały natomiast ziemniaki (5%), owoce (3%) oraz soki (3%).

ABSTRACT
 The aim of this work was evaluation of lutein intake in group of 110 adolescents from big city (Warsaw) and little town (Iłża). The group consisted of 56 girls and 54 boys, high school attending persons, aged 16 – 20. The study was carried in the spring of 2007, with the use of three-days dietary food records method. The mean intake of lutein was 1,87 mg/person/ day and it was dependent on respondents sex. Girls consumed 1,67 mg per day of lutein, while boys consumed 2,07 mg per day. Index of BMI, place of dwelling, place of study, physical activity, mother occupation as well as amount of siblings did not have an impact on the intake of lutein. The main sources of lutein in adolescents food rations were vegetables (64%), including dark-green leafy vegetables (40%), eggs (12%) and cereal products (12%). Potatoes (5%), fruit (3%) and juices (3%) did not contribute significant amount to dietary intake of lutein.

Downloads: 1331