PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2008, 59(2): 173-178

The determination of selenium content in natural fruit juices by spectral methods
[The determination of selenium content in natural fruit juices by spectral methods]

A. Gawłoska–Kamocka

STRESZCZENIE
W krajowych naturalnych sokach owocowych oznaczono zawartość selenu, wykorzystując trzy niezależne metody spektralne: spektrofluorymetrię (SF), spektrofotometrię (UV-VIS) i absorpcyjną spektrometrie atomową (ASA). Zawartość selenu w badanych próbkach mieści się w granicach 0,46 μg/l – 0,94 μg/l, średnia 0,65 μg/l. Wykonane badania pozwoliły wykazać, że naturalne soki owocowe charakteryzują się stosunkowo niską zawartością selenu i nie przekraczają dopuszczalnego poziomu określonego przez WHO dla wody do picia na poziomie 0,010 mg/l (10 μg/l).

 

ABSTRACT
The aim of this study was the evaluation of the content of selenium in natural fruit juices. In this study, the author determined trace quantities of selenium in fruit juices by three independent methods: atomic absorption spectrometry (AAS), spectrophotometry (UV-VIS) and spectrofluorometry (SF). None of the analysed samples contained elevated levels of selenium. Selenium content in the analysed samples was in the range of 0.46 μg/l – 0.94 μg/l average 0.65 μg/l. The level of selenium in any of the analysed samples of fruit juices did not exceed the WHO recommended level of 0.010 mg/l for drinking water.

Downloads: 1402