PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2011, 62(2): 169-172

The content of trace elements in the diet of adolescents in Warsaw
[The content of trace elements in the diet of adolescents in Warsaw]

E. Dybkowska, F. Świderski, B. Waszkiewicz-Robak

STRESZCZENIE
Celem pracy była ocena poziomu spożycia żelaza, cynku i miedzi przez młodzież zamieszkałą na terenie Warszawy. Średnie spożycie wybranych mikroelementów oszacowano na podstawie badań przeprowadzonych metodą trzydniowego bieżącego notowania oraz przy zastosowaniu tabel wartości odżywczej produktów spożywczych i odniesiono do norm dla ludności Polski opracowanych w Instytucie Żywności i Żywienia na poziomie bezpiecznym. Wykazano, że młodzież zamieszkała na terenie Warszawy miała diety niedoborowe w miedź w 50-60%. Zawartość żelaza i cynku w diecie badanych osób również była o ok. 10-40% niższa od zalecanej. Niedobór żelaza w organizmie powoduje niedokrwistość i wpływa na procesy uczenia się, dlatego zawartość tego pierwiastka w diecie osób młodych jest szczególnie istotna.

ABSTRACT
The aim of the study is to assess the contents of iron, zinc and copper in the diet among of adolescents living in Warsaw. The intake of selected trace elements was estimated on the basis of three-day dietary records. Microelement contents in the diet were calculated using Food Composition Tables. The percentage of the RDA realization for the safe level was calculated on the basis of standards for Polish population, developed by National Food and Nutrition Institute. It was demonstrated that adolescents living in Warsaw had 50-60% copper-deficient diets. The content of iron and zinc in the diet of adolescents was about 10‑40% lower than recommended. Deficiency of iron in the body causes anaemia and influences learning process, therefore the content of this element in the diet of young people is especially important.

Downloads: 1399