PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2019, 70(2): 111-117

The 70 year anniversary of the Roczniki Państwowego Zakładu Higieny / Annals of the National Institute of Hygiene
[The 70 year anniversary of the Roczniki Państwowego Zakładu Higieny / Annals of the National Institute of Hygiene]

Kazimiera Ćwiek-Ludwicka

ABSTRACT
The article presents the genesis of the foundation and development of ‘Roczniki Panstwowego Zakładu Higieny’ [Annals of the National Institute of Hygiene] since 1950 to 2019, scientific peer-reviewed journal devoted to research studies on the food and water safety, nutrition, environmental hygiene, toxicology and health risk assessment, and public health. It also shows the difficulties that this journal had initially to struggle with, and its achievements in recent years, aiming to improve its international position. The article discusses the stages of journal’s development and activity in terms of scientific, editorial and publishing.

STRESZCZENIE
W artykule przedstawiono genezę powstania i rozwój „Roczników Panstwowego Zakladu Higieny” [Annals of the National Institute of Hygiene] od 1950 do 2019 roku, recenzowanego czasopisma naukowego, które poświęcone jest badaniom naukowym w zakresie: bezpieczeństwa żywności i wody, żywienia, higieny środowiska, toksykologii i oceny ryzyka zdrowotnego oraz zdrowia publicznego. Przedstawiono także trudności, z jakimi początkowo zmagało się czasopismo, a także osiągnięcia w ostatnich latach mające na celu podniesienie pozycji międzynarodowej. W artykule omówiono kolejne etapy rozwoju i działalności czasopisma w aspekcie naukowym, redakcyjnym i wydawniczym.

Downloads: 454