PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2003, 54(1): 97-107

Sytuacja zdrowotna osób w wieku 75-80 lat mieszkających w Warszawie i okolicach
[Health status of people aged 75-80 years living in Warsaw region]

E. Sicińska , J. Kałuża, A. Brzozowska, W. Roszkowski

STRESZCZENIE
Celem niniejszej pracy była analiza wybranych zagadnień dotyczących stanu zdrowia osób w wieku 75-80 lat zamieszkałych w rejonie Warszawy. Około 32% respondentów oceniało swój stan zdrowia jako zły lub bardzo zły, zaś u 84% występowały choroby przewlekłe (głównie choroby układu krążenia, narządu ruchu oraz nadciśnienie). Około 70% respondentów stosowało leki, były to głównie leki obniżające ciśnienie krwi, nitrogliceryna oraz moczopędne. Prawie 30% badanych miała wskaźnik BMI ≥ 30 kg/m2. Okularów używało ponad 83% badanych, aparatu słuchowego jedynie 5%. Więcej kobiet niż mężczyzn posiadało nieprawidłowe poziomy cholesterolu ogółem oraz LDL cholesterolu.

 

ABSTRACT
Chosen health related problems of elderly aged 75-80 years, living in Warsaw region, were analyzed. Almost 32% of respondents perceived their health as poor or very poor, and 84% declared suffering from chronic diseases (mainly cardiovascular, leg problems and hypertension). Almost 70% of respondents used medicines, the most frequently used medicines were antihypertensives, nitroglicerine and diuretics. Almost 30% of the examined persons had BMI ≥ 30 kg/m2. More than 83% of respondents used the glasses, but only 5% used hearing-aid. More women than men had high level of total cholesterol and LDL-cholesterol.

Downloads: 827