PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2017, 68(3): 237-245

Study of nutritional value of dried tea leaves and infusions of black, green and white teas from Chinese plantations.
[Study of nutritional value of dried tea leaves and infusions of black, green and white teas from Chinese plantations.]

M. Czernicka, G. Zaguła, M. Bajcar, B. Saletnik, Cz. Puchalski

ABSTRACT

Background. The processing of tea leaves determines the contents of bioactive ingredients, hence it should be
expected that each variety of tea, black, red or green, will represent a different package of compounds of physiological
importance. Taste and aroma, as well as price and brand are the main factors impacting consumers’ preferences with
regard to tea of their choice; on the other hand consumers less frequently pay attention to the chemical composition
and nutritional value of tea.
Objective. The purpose of the study was assessment of the nutritional value of black, green and white high-quality
tea leaf from Chinese plantations based on the chemical composition of the dried leaves as well as minerals and
caffeine content in tea infusions.
Material and methods. The research material included 18 high-quality loose-leaf teas produced at Chinese
plantations, imported to Poland, and purchased in an online store. The analyses included examination of the dried
tea leaves for their chemical composition (contents of water, protein, volatile substances and ash) and assessment of
selected minerals and caffeine contents in the tea infusions.
Results. High-quality Chinese green teas were found with the most valuable composition of minerals, i.e. the highest
contents of Zn, Mn, Mg, K, Ca and Al and the highest contents of protein in comparison to the other products. Chinese
black teas had the highest contents of total ash and caffeine and white teas were characterized with high content of
volatile substances, similar to the black teas, and the highest content of water and the lowest content of total ash.
Conclusions. The three types of tea brews examined in the present study, in particular green tea beverages, significantly
enhance the organism’s mineral balance by providing valuable elements.

STRESZCZENIE

Wprowadzenie. Proces przetwarzania liści herbaty ma decydujący wpływ na zawartość składników bioaktywnych,
zatem należy oczekiwać, że każdy rodzaj herbat, czarne, czerwone, zielone będzie reprezentował inny pakiet
związków o znaczeniu fizjologicznym. Walory smakowe, cena oraz marka to główne czynniki kształtujące preferencje
konsumenckie w kwestii wyboru herbaty, rzadziej jednak konsumenci zwracają uwagę również na skład chemiczny
i właściwości zdrowotne.
Cel badań. Celem badań była ocena wartości odżywczej czarnych, zielonych i białych wysokogatunkowych herbat
liściastych z chińskich plantacji na podstawie składu chemicznego suszu a także zawartości minerałów i kofeiny
w naparach herbat.
Materiał i metody. Materiałem badawczym było 18 wysokogatunkowych, liściastych pochodzących z plantacji
chińskich, importowanych do Polski, zakupionych w sklepie internetowym. Zakres analiz obejmował badania składu
chemicznego suszu herbacianego (zawartość wody, białka, substancji lotnych i popiołu) oraz analizę zawartość
wybranych składników mineralnych i kofeiny w przyrządzonych naparach herbacianych.
Wyniki. Wysokogatunkowe chińskie herbaty zielone były produktami o najcenniejszym składzie mineralnym
dotyczącym najwyższej zawartości Zn, Mn, Mg, K, Ca oraz Al i najwyższej zawartości białka spośród badanych
produktów. Chińskie herbaty czarne wyróżniały się w zakresie najwyżej zawartości popiołu oraz kofeiny a herbaty
białe charakteryzowały wysoką zawartością substancji lotnych podobnie jak herbaty czarne oraz najwyższą
zawartością wody i najniższą zawartością popiołu ogólnego.
Wnioski. Analizowane napary z trzech typów herbat, zwłaszcza herbat zielonych, w znacznym stopniu dostarczają
organizmowi cennych pierwiastków.

Downloads: 1840