PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2005, 56(1): 77-81

Stężenie selenu w surowicy krwi u kobiet ze schorzeniami tarczycy
[Selenium concentration in serum of women with thyroid gland disease]

W. Dejneka, K. Sworczak, Ł. Obołończyk, J. Łukasiak, K. Czarnobaj

STRESZCZENIE
W pracy podjęto próbę oceny całkowitej zawartości selenu w surowicy krwi u kobiet z schorzeniami tarczycy. Zawartość selenu w surowicy krwi oznaczano przy pomocy atomowej spektroskopii absorpcyjnej techniką generowania wodorków (HG-ASA). Badaniami objęto 42 kobiety. Grupa kontrolna składała się z 12 osób, natomiast grupę pacjentów stanowiło 30 kobiet. Zawartość selenu w surowicy krwi była różna dla grupy kontrolnej i chorych w zależności od choroby tarczycy. Zawartość selenu w surowicy krwi dla grupy kontrolnej wynosiła 0,0694 μg/ml, dla grupy z wolem obojętnym 0,0529 μg/ml, dla grupy z nadczynnością 0,0441 μg/ml, dla grupy z niedoczynnością tarczycy 0,0520 μg/ml. Wyniki wstępnych badań sugerują, że zarówno nadczynność jak i niedoczynność tarczycy obniżają poziom całkowitego selenu w surowicy krwi. Wymaga to jednak potwierdzenia na liczebniejszej grupie pacjentów.

 

ABSTRACT
The aim of this study was to estimate the concentration of total selenium in serum women with thyroid gland disease. Selenium was determined by atomic absorption spectrometry using the hydride generation technique (HG-AAS). Selenium was determined in 30 patients with thyroid gland disease and in 12 healthy controls. Selenium concentration of serum was variously in patients than in control group and patients with different thyroid gland disease. The average concentration of selenium in control group was 0.0694 μg/ml, in goiter group 0.0529 μg/ml, in hyperactivity group 0.0441 μg/ml, in hypofunction group 0.0520 μg/ml.

Downloads: 1456