PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2009, 60(1): 85-89

Stężenie homocysteiny w osoczu a wybrane zwyczaje żywieniowe młodych zdrowych mężczyzn
[Plasma homocysteine level and selected dietary habits in young healthy men]

A. Czajkowska, G. Lutosławska, K. Mazurek, J. Ambroszkiewicz

STRESZCZENIE
Metabolizm Hcy zależy od wielu czynników, takich jak spożycie kwasu foliowego oraz witamin B6 i B12. Liczne badania dotyczą zależności między spożyciem metioniny lub diety wysokobiałkowej a stężeniem homocysteiny. Wyniki tych prac nie są jednoznaczne, stwierdzono bowiem zarówno wzrost jak i brak zmian stężenia Hcy w odpowiedzi na zmiany spożycia wymienionych składników. Celem niniejszych badań było poszukiwanie zależności między stężeniem homocysteiny we krwi a sposobem żywienia, głównie spożyciem białka, metioniny oraz witaminy B6 u mężczyzn. W badaniach wzięło udział 65 zdrowych młodych mężczyzn. Ich zwyczaje żywieniowe oceniano na podstawie 4 wywiadów dotyczących spożycia w czasie 2 dni w tygodniu i 2 dni wolnych od zajęć (sobota i niedziela). Spożycie białka, metioniny oraz witaminy B6, szacowano wykorzystując program komputerowy FOOD 2. Oznaczenia stężeń homocysteiny w osoczu wykonano metodą immunologicznej polaryzacji fluorescencyjnej (FPIA) stosując gotowe zestawy firmy Abbott (USA) Stwierdzono, że stężenie homocysteiny w osoczu było istotnie i ujemnie skorelowane jedynie z procentem energii pochodzącej z białka (r= -0,372, p=0,003) oraz z w gęstością pokarmową metioniny (r= -0,319, p=0,02). Nie wykazano natomiast korelacji między stężeniem Hcy w osoczu a spożyciem witaminy B6 w dziennych racjach pokarmowych i jej gęstością, a także między stężeniem homocysteiny a spożyciem tłuszczów i węglowodanów. Wyższa wartość współczynnika korelacji między stężeniem homocysteiny a spożyciem białka niż między spożyciem metioniny sugeruje, że również obecne w białkach witaminy przyczyniają się do obniżenia stężenia homocysteiny w osoczu.

 

ABSTRACT
Elevated plasma homocysteine level is recognized as independent risk factor for cardiovascular disease (CVD). Homocysteine metabolism in the body is precisely regulated by many factors including dietary habits as folic acid, vitamin B6 and B12 daily intakes. Data concerning the relationship between methionine daily intake and plasma homocysteine concentrations are contradictory indicating increased or decreased plasma homocysteine levels in response to high protein or high methionine daily intakes. This study aimed at the evaluation of the relationship between habitual dietary habits of young, healthy men and plasma homocysteine levels. A total of 65 healthy students volunteered to participate in the study. Their dietary habits were assessed from 4 dietary records concerning daily food intake during two week days and weekend. Macronutrient, methionine and vitamin B6 intakes were calculated using FOOD 2 computer program purchased from Institute of Food and Nutrition in Warsaw. Blood was drawn from antecubital vein after overnight fast. Plasma homocysteine concentration was determined by fluorescence polarization immunoassay using commercial kits from Abbott (USA). It has been demonstrated that plasma homocysteine levels were significantly and inversely correlated with daily total protein intake ((r = -0,372, p=0,003) and to lesser extent with methionine nutritional density ((r=-0,319, p=0,02). There were no correlation between daily vitamin B6 intake and plasma homocysteine concentration. Assuming our results it could be postulated that habitual daily intake of protein and consequently methionine has a beneficial effect on plasma homocysteine levels in young healthy men. In addition, it seems feasible that protein effect on plasma homocysteine is due to methionine and protein-originated vitamins action.

Downloads: 943