PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 1995, 46(1): 81-89

Statystyczna ocena występowania grzybów keratynolitycznych w osadach dennych dwóch zbiorników zaporowych
[A statistical evaluation of the occurrence of keratinolytic fungi in the sediments of two dam reservoirs]

K. Ulfig

STRESZCZENIE

Osady pochodzące z dwóch zbiorników zaporowych, “Przeczyce” i “Pławniowice” , badane były pod wyglądem występowania grzybów keratynolitycznych. Otrzymane wyniki wraz z danymi fizyko-chemicznymi i mikrobiologicznymi dla wód oraz osadów dennych poddane zostały analizie statystycznej. Analiza ta wyraźnie potwierdziła nasze wcześniejsze obserwacje dotyczące zależności występowania grzybów keratynolitycznych w osadach dennych od stopnia zanieczyszczenia wód ściekami. Wskazała również, że Ch. keratinophilum jest gatunkiem w sposób szczególny związanym ze zrzutem ścieków do wód powierzchniowych. T. ajelloi, T. terrestre i A. fuhescens/reticulosporus odmiennie “ zachowują się” w tych wodach, wykazując zależność od łatwo przyswajalnej materii organicznej (BZT5) i przypuszczalnie glebowe pochodzenie. Istnieje potrzeba dalszych laboratoryjnych i terenowych badań, aby potwierdzić i wyjaśnić otrzymane zależności.  

Downloads: 982