PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2011, 62(1): 47-52

Spożycie wybranych mikroskładników pokarmowych przez dzieci i młodzież w wieku 7-13 lat z otyłością prostą przed i po korekcie sposobu żywienia
[Intakes of selected micronutrients by obese children and adolescents aged 7-13 years before and after nutritional counselling]

K. Okręglicka, S. Bawa

STRESZCZENIE
Celem pracy była ocena spożycia wybranych mikroskładników tj. Na, K, Ca, Mg, witaminy A, beta-karotenu, witaminy E, B6, C, B12, folianów przez dzieci i młodzież z otyłością prostą w wieku 7-13 lat (n = 17), które zgłosiły się do zorganizowanego przez Katedrę Dietetyki Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW w Warszawie programu redukcji masy ciała w maju 2005 roku. Czas trwania programu – 6 tygodni. Otyłość stwierdzono na podstawie otrzymanych wartości BMI w porównaniu do siatek centylowych. W celu analizy spożycia badanych składników pokarmowych wykorzystano 3-dniowe bieżące notowanie spożycia produktów i potraw.Badanie nie wykazało wpływu diety niskoenergetycznej na zmianę wskaźnika BMI. Porada dietetyczna nie wpłynęła na spożycie badanych mikroskładników pokarmowych. Spożycie witaminy B12, folianów, witaminy E, wapnia, magnezu i potasu było na poziomie niższym niż normy. Podaż witaminy B6 była bliska zalecanym normom a spożycie sodu przekraczało normy. Aby zapobiec rozwojowi nie zakaźnych chorób w wieku późniejszym zaleca się zmianę sposobu żywienia wśród badanych dzieci.

ABSTRACT
 The aim of this study was to analyze the intakes of selected micronutrients by obese children and adolescents aged 7-13 years before and after nutrition counselling. The study showed that the introduction of hypocaloric diet did not bring about any significant reductions in body weight of subjects expressed as body mass index BMI. Dietary counseling did not result in changes in the intakes of vitamin B12, folates, vitamin E, calcium, magnesium, potassium, which fell below the recommended values. The consumption of vitamin B6, vitamin C was in accordance with the recommended daily intake (RDI), but the intakes of sodium exceeded the RDI. In order to prevent the development of non-communicable diseases in adulthood, the diets of investigated subjects need to be improved.

Downloads: 1561