PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2011, 62(3): 325-333

Spożycie potraw i/lub przekąsek rybnych przez młodzież szkolną z Pojezierza Międzychodzko-Sierakowskiego
[The consumption of dishes and/or fishy snacks by school youth from Międzychodzko-Sierakowskie Lakes]

G. Bortnowska, L. Grotowska, Z. Goluch-Koniuszy

STRESZCZENIE
Młodzież szkolna mieszkająca na terenie Pojezierza Międzychodzko-Sierakowskiego spożywała potrawy i/lub przekąski z ryb na podobnie niskim poziomie jak ich rówieśnicy w innych regionach kraju i były to głównie ryby smażone panierowane oraz produkty częściowo lub wysoko przetworzone, tj.: śledzie w śmietanie, pasty z ryb wędzonych oraz konserwy rybne. Stosunkowo wysokie rangi w szeregach: preferencyjnym (lubienia) i częstotliwości spożycia uzyskały karp i śledź oraz tania, hodowlana panga, z importu. Czynnikami najbardziej wpływającymi na niski poziom konsumpcji potraw i/lub przekąsek z ryb była obecność w nich ości oraz specyficzny zapach. Wydaje się zatem, że opracowanie atrakcyjnych smakowo potraw i/lub przekąsek z ryb świeżych, mogłoby pomóc w kształtowaniu prawidłowych nawyków żywieniowych młodzieży oraz zachowaniu tradycji ich spożywania w życiu dorosłym.

ABSTRACT
 The school youth inhabiting Międzychodzko-Sierakowskie lakes consumed dishes and/or fishy snacks on the similar low level as their peers in other regions of country, mainly breaded fried fishes and partly or highly manufactured products i.e., herrings in sour cream as well as pastes from smoked fishes and canned fishes. Relatively high ranks in rows of preference (liking) and frequency intake were found for carp, herring and cheap cultured panga from import. The presence of bones and specific odour were the factors that mostly affected low consumption of dishes and/or snacks from fishes. It seems that preparation of attractive tasty dishes and/or snacks from fresh fishes could help in youth teaching regarding correct nutritional habits as well as retain tradition of their consumption during adult life.

Downloads: 1102