PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2011, 62(3): 247-256

Spożycie folianów w Polsce na podstawie piśmiennictwa z ostatnich 10 lat (2000-2010)
[Folate intake in Poland on the basis of literature from last ten years (2000-2010)]

E. Sicińska, J. Wyka

STRESZCZENIE
Celem pracy było dokonanie przeglądu piśmiennictwa z ostatnich 10 lat dotyczących spożycia folianów przez osoby dorosłe w Polsce. Średnie spożycie folianów wśród osób dorosłych (18-96 lat) wahało się w rożnych subpopulacjach w zakresie 110-352 μg/os/d. Młode kobiety (18-35 lat), nie będące w ciąży spożywały średnio 127-315μg tej witaminy dziennie oraz 18-25% z nich deklarowała stosowanie suplementów kwasu foliowego. Osoby starsze w wieku 60 lat i powyżej spożywały 133-284 μg/os/d i jedynie 13-14% z nich stosowało suplementy. Głównym źródłem omawianej witaminy w diecie osób dorosłych były przede wszystkim warzywa oraz pieczywo.

ABSTRACT
 The aim of this study was to review the folate intake among adults in Poland published during last decade. The average dietary folate intake among adults (18-96 years old) was in range 110-352 μg/person/day. Among young non-pregnant women (18-35 years old) the folate intake was on the level 127-315 μg/person/day and 18-25% of them used supplements of folic acid. The folate intake among elderly (aged 60 and above) was on the level 133-284 μg and only 13-14% of them declared using supplements of folic acid. The main sources of dietary folate were vegetables and bread.

Downloads: 1341