PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2007, 58(1): 53-60

Spożycie energii oraz makroskładników przez dzieci w wieku 7 – 12 lat z nadwagą i otyłością prostą
[Energy and macronutirent intake by overweight and obese children aged 7-12]

A. Czerwonogrodzka, S. Bawa

STRESZCZENIE
Celem pracy była analiza spożycia energii i makroskładników tj. białka, tłuszczu, węglowodanów przez dzieci z nadwagą i otyłością prostą w wieku 7 – 12 lat (n = 25) przed i po korekcie sposobu żywienia, które uczestniczyły w programie odchudzającym zorganizowanym na Wydziale Nauk o śywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW w Warszawie. Czas trwania programu – 6 tygodni. Nadwagę i otyłość stwierdzono na podstawie siatek centylowych [2]. W celu analizy spożycia pożywienia wykorzystano zapisy 3 – dniowych jadłospisów. Przed korektą sposobu żywienia średnie spożycie energii i makroskładników z dietą przez badanych: dzieci w wieku 7 – 9 lat; chłopcy w wieku 10 – 12 lat i dziewczynki w wieku 10 -12 lat kształtowały się na poziomie odpowiednio: energia (kcal): 1770, 1680, 1711; białko: 107%, 85%, 84%; tłuszcz: 107%, 84%, 111% i węglowodany: 81%, 57%, 67% zalecanej normy dla tych grup. Wprowadzona dietoterapia spowodowała zmniejszenie BMI (kg/m2), ale nie były to zmiany statystycznie istotne (p > 0,05). Zaobserwowano natomiast statystycznie istotne zmniejszenie wartości energetycznej diety oraz procentowej zawartości tłuszczu w całodziennych racjach pokarmowych większości badanych dzieci (p < 0,05). Spożycie energii i tłuszczu przez otyłe dzieci powinno być monitorowane ze względu na wysokie zagroŜenie wystąpieniem u nich chorób dietozależnych (jak np. choroby serca) w dorosłości.

 

ABSTRACT
Energy and macronutrient such as protein, fat and carbonhydrate as well as anthropometric measurments were caried out in overweight and obesity children aged 7 – 12 (n = 25) during two visits of the loss weight program for children (before and 6 weeks after dietary intervention) at the Faculty of Human Nutrition and Consumer Sciences, Warsaw Agricultural University. The study showed no significant (p > 0.05) body weight reduction expressed as body mass index (BMI), but nutrition counselling resulted in a decline in obesity prevalence in examined subject. Before nutritional counselling energy and macronutrient mean intakes from the diets of examined: children aged 7 – 9 y, boys 10 – 12 y and girls 10 – 12 y, were found to be: of energy (kcal): 1770, 1680, 1711 and protein: 107%, 85%, 84%; fat: 107%, 84%, 111% and carbohydrates: 81%, 57%, 67% RDA, respectively. After 6 weeks of the aplication of – low energy diet the consumption of energy and fat decreased among most of children (p < 0,05). The intakes of energy and fat need to be monitored in this group of population, since their overeating can predispose to diet-related diseases, such as cardiovascular in adulthood.

Downloads: 1637