PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2002, 53(4): 399-406

Sposób żywienia młodzieży w Polsce na podstawie piśmiennictwa z ostatnich 10 lat (1990-2000)
[Nutrient intake of the adolescents in Poland on the basis of literature from last ten years (1990-2000) ]

U. Augustyniak, A. Brzozowska

STRESZCZENIE
Na podstawie danych literaturowych stwierdza się brak reprezentatywnych badań dla młodzieży naszego kraju dotyczących sposobu odżywienia. Sposób żywienia młodzieży z różnych rejonów kraju oceniony metodą 24-godzinnego wywiadu, charakteryzował się nieprawidłowymi proporcjami między poszczególnymi składnikami pokarmowymi (zbyt duży udział energii z tłuszczów a za mały z węglowodanów), niedostatecznymi ilościami błonnika, składników mineralnych takich jak: wapń, magnez, miedź oraz żelazo (szczególnie dziewczęta) oraz witamin C, PP. Taki sposób żywienia się młodzieży może zwiększać ryzyko wystąpienia chorób na tle wadliwego żywienia w późniejszym okresie życia.

 

ABSTRACT
The dietary survey among adolescents (11-15 years old) performed during last decade in Poland are not representative for national level. The analysis of data obtained by 24-h recall in different regions showed that contribution of dietary fat to energy intake was too high (37-42%), while contribution of proteins (10-11%) and carbohydrates (47-52%) too low. The intake of proteins, fiber, calcium, magnesium, copper and iron (especially among girls), vitamin C and niacin did not meet the recommended levels. The results suggest that girls are more likely to have risk of nutritional deficiencies than boys as well as adolescents from rural area than from towns. Inadequate intake of nutrients during adolescence can increase risk of dietary related diseases in later life.

Downloads: 852