PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2003, 54(4): 399-408

Somatometria osób starszych jako wskaźnik stanu odżywienia
[Anthropometric measurements as indicators of nutritional status of the elderly]

W. Roszkowski, R. Chmara-Pawlińska

STRESZCZENIE
Dokonano przeglądu piśmiennictwa z zakresu somatometrii stosowanej do pomiaru stanu odżywienia, szczególnie osób starszych i niepełnosprawnych. Pomiary takie dostarczają informacji o ilości tkanki zapasowej, mięśniowej lub o głównych składnikach ciała. Zasady pomiarów u osób starszych są zbliżone do wykonywanych w innych grupach wiekowych, ale uwzględniają deformacje w budowie i postawie ciała związane ze starszym wiekiem i z niepełnosprawnością. Omówiono pomiary wysokości i masy ciała, grubości fałdów skórno-tłuszczowych, obwody ramienia, talii i bioder. Przedstawiono sposoby wyliczenia najczęściej stosowanych wskaźników antropometrycznych oraz ich interpretację. We wnioskach zaproponowano pomiary, które mogą być pomocne przy ocenie stanu odżywienia osób starszych.

 

ABSTRACT
This review contains details on anthropometric measurements required for assessment of nutritional status in the elderly. These measurements provide indicators of fat tissue content or body composition and evaluate trends in nutritional status. Anthropometric measurements in the elderly are similar to these in other groups of population but they have to be adopted according to changes in constitution and posture of elderly and disabled people. The following measurements are presented: stature, weight, skinfold thickness and mid upper-arm, waist and hip circumferences. Derived measurements and indices of nutritional status are also discussed.

Downloads: 5557