PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2003, 54(3): 249-254

Selen w wybranych gatunkach grzybów z terenu Polski
[Selenium in selected species of mushrooms from Poland]

J. Falandysz

STRESZCZENIE
Zbadano zawartość selenu w kapeluszach, trzonach lub całych owocnikach borowika szlachetnego (Boletus edulis), koźlarza babki (Leccinum scabrum), czubajki kani (Macrolepiota procera), muchomora czerwonego (Amanita muscaria) i krowiaka podwiniętego (Paxillus involutus) zebranych z różnych regionów Polski w latach 1998-2001. Borowik szlachetny, czubajka kania i muchomor czerwony były bogatsze w selen niż koźlarz babka czy krowiak podwinięty. W przypadku niektórych spośród zbadanych gatunków grzybów wykazano przestrzenne (geograficznie zdeterminowane) różnice w zawartości selenu a także różną zawartość tego metaloidu w poszczególnych częściach anatomicznych owocnika.

 

ABSTRACT
The selenium was quantified in the caps, stalks or a whole fruiting bodies of king bolete (Boletus edulis), brown birch scaber stalk (Leccinum scabrum), parasol mushroom (Macrolepiota procera), fly agaric (Amanita muscaria) and poison pax (Paxillus involutus) collected at the various regions of Poland in 1998-2001. King bolete, parasol mushroom and fly agaric were a much more abundant in selenium than brown birch scaber stalk or poison pax. Some differences were observed between the selenium content of the particular species collected at different sites as well as depending on anatomical part of the fruiting body.

Downloads: 2972