PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2008, 59(4): 371-380

Rola Państwowego Zakładu Higieny w perspektywie historycznej
[The role of the National Institute of Hygiene in historical perspective]

D. Naruszewicz-Lesiuk

STRESZCZENIE
W artykule omówiono rolę Państwowego Zakładu Higieny w ciągu 90 lat istnienia w walce o zdrowie społeczeństwa. Zwrócono uwagę na dostosowanie tematyki i zakresu działalności Instytutu do rozwiązywania problemów już istniejących zagrożeń zdrowa, jak też wskazywania nowych czynników ryzyka. Głównym zadaniem Instytutu była profilaktyka i prowadzenie prac mających za cel przystosowanie, względnie wykorzystanie najnowszych zdobyczy wiedzy dla potrzeb ochrony zdrowia publicznego w kraju.

 

ABSTRACT
The article presents the role of the National Institute of Hygiene, during the 90 years of its presence, in the struggle for health of the population. It underlines how the scope of action of the Institute was continuously adjusted in response to existing health treats and how the Institute contributed to detection of new risk factors. The main tasks of the Institute included prevention of disease and implementation of the most up-to-date developments in the country public health system.

Downloads: 1008