PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2007, 58(1): 333-338

Relative fat content in young women with normal BMI but differing in the degree of physical activity
[Relative fat content in young women with normal BMI but differing in the degree of physical activity]

K. Sempolska, R. Stupnicki

STRESZCZENIE
The aim of the study was to evaluate the relationship between BMI and relative body fat content. Three groups of women, aged 20 – 29 years and having normal BMI values, differing in the degree of practiced physical activities were studied: low activity (n = 59), medium activity (n = 46) and high activity (n = 56). Body fat content was determined by infrared photometry (FUTREX). The percentages of women with excessive fat content (over 25%) from those 3 groups significantly differed and amounted to 44, 32 and 23, respectively. It was concluded that with increasing level of physical activities the percentage of young women with an excessive body fat content, but with BMI within normal limits, decreases. Thus, BMI ought not to be used as an indicator of body composition as it does not reflect body fat content. Individual counselling should be based on both measures, BMI and relative body fat content, taken together.

 

ABSTRACT
Celem pracy była ocena zależności między wskaźnikiem BMI a procentową zawartością tkanki tłuszczowej (FAT %). Przebadano 162 kobiety z prawidłowym wskaźnikiem BMI o małej i średniej i wysokiej aktywności fizycznej w wieku od 20 do 29 lat. Względną zawartość tłuszczu (FAT%) oznaczono metodą fotometrii w podczerwieni (FUTREX). Jednoczesna analiza BMI i FAT% wskazuje, że u jednej trzeciej młodych kobiet z prawidłowym BMI zawartość tkanki tłuszczowej przekracza zalecaną normę. W poszczególnych grupach (o małej, średniej i wysokiej aktywności fizycznej) odsetki badanych z nadmiarem względnej zawartości tłuszczu wynosiły odpowiednio 44, 32 i 23. Analiza uzyskanych wyników pozwoliła wysunąć następujące wnioski: Wraz ze wzrostem aktywności fizycznej zmniejsza się odsetek kobiet o prawidłowym BMI a z nadmiarem względnej zawartości tłuszczu. Wskaźnik wagowo-wzrostowy BMI nie powinien być używany do oceny, prawidłowej masy ciała, ponieważ nie odzwierciedla względnej zawartości tłuszczu w ciele. W celu oceny prawidłowości składu ciała należy równocześnie oznaczać BMI i procentową zawartość tkanki tłuszczowej.

Downloads: 943