PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2001, 52(4): 313-320

Przydatność immunoenzymatycznego testu TRAIT do wykrywania modyfikacji genetycznej w produktach pochodzących z soi Roundup ready
[Usefulness of an immunoassay test TRAIT for determination of genetically modified Roundup ready soybean in food products]

B. Urbanek-Karłowska, M. Fonberg-Broczek, D. Sawilska-Rautenstrauch, P. Badowski, M. Jędra

STRESZCZENIE
Test „TRAIT test” oparty na immunoenzymatycznej metodzie wykrywania modyfikacji genetycznych w ziarnach soi zastosowano do badania próbek soi pobranych z rynku warszawskiego. W doświadczeniu wykorzystano również zmieloną soję zawierającą 0, 0.3, 1.25 i 2.5% materiału genetycznie zmodyfikowanego, która stanowiła materiał referencyjny. Próg wykrywalności wynosi 0,1% GMO w suchej masie. Przeprowadzono również badania na soi poddanej działaniu temperatury. Pozytywne wyniki uzyskano dla próbek zmielonej soi, ogrzewanych przez 15 min. w temperaturach nie przekraczających 65ºC. Produkty GMO przetworzone, poddane działaniu temperatury powyżej 65ºC dają wynik ujemny w związku brakiem reakcji białka CP4 EPSPS z przeciwciałem monoklonalnym. Zastosowany test „TRAIT test” może być wykorzystywany jako metoda jakościowa, przydatna do wykrywania białka soi genetycznie modyfikowanej w nieprzetworzonych produktach, którą można zalecić do celów skriningowych. W odniesieniu do ziarna soi i produktów nieprzetworzonych metoda nie daje fałszywie dodatnich lub fałszywie ujemnych wyników.

 

ABSTRACT
The test based on immunoassay TRAIT Test for the specific detection of Roundup Ready Soybean was used for reference material in the form of dried powdered soy beans contained 0, 0,3, 1,25, 2,5% of genetically modified material, for soy beans declared as Roundup Ready and for soy products from Warsaw market. The detection limit was approximately 0,1% GMO on dry weight basis. Experiment was also carried out on heated soybeans. The positive results was obtained since temperature was under 65ºC during 15 minutes of heating grounded beans; above this temperature specific protein was not recognisable by the antibody. The TRAIT Test should be regarded as a qualitative method and could be recommended for screening purposes. Investigation demonstrated that above mentioned test was useful for detection of protein genetically modified soybean in unprocessed products.

Downloads: 1384